Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 45,884 notes / 2 years ago
 1. carroline reblogged this from mother-rucker
 2. intentionallyhomosexual reblogged this from daisybucanunot
 3. the-great-disappointment reblogged this from maahammy
 4. 77harlem reblogged this from motor0lablazr
 5. for-five reblogged this from ehmvenus
 6. googlemapz reblogged this from maahammy
 7. motor0lablazr reblogged this from maahammy
 8. ehmvenus reblogged this from whysandoval
 9. games-of-thorns reblogged this from maahammy
 10. blancharddevil reblogged this from whysandoval
 11. disappointernet reblogged this from maahammy
 12. daisybucanunot reblogged this from maahammy
 13. arb0rescent reblogged this from maahammy
 14. fidrell reblogged this from madteenager
 15. cosmickittyfeels reblogged this from maahammy
 16. madteenager reblogged this from maahammy
 17. flasheh reblogged this from imnotintheclosetbutmymonstersare