Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 45,320 notes / 1 year ago
 1. paesour reblogged this from kisu-no-hi
 2. acemilie reblogged this from diffusus
 3. runarye reblogged this from kisu-no-hi
 4. ni-ya reblogged this from hopelesswillwin
 5. pahsmina reblogged this from diffusus
 6. diffusus reblogged this from hopelesswillwin
 7. hopelesswillwin reblogged this from fuckin-drag
 8. fine-shrine reblogged this from secnarfrelram
 9. fuckin-drag reblogged this from kisu-no-hi
 10. artsyfartsyandilikeit reblogged this from lambkid
 11. elsie-phoenix reblogged this from letmegrabyourcuteass
 12. mizunomegami reblogged this from bananaprintsofa
 13. yamaiken reblogged this from kisu-no-hi
 14. syn-do reblogged this from kisu-no-hi
 15. princessofmarigoldsandtea reblogged this from kisu-no-hi
 16. dumbgeekstuff reblogged this from tienequesalir
 17. superbep reblogged this from kisu-no-hi
 18. tienequesalir reblogged this from saltandoencharcos
 19. c-secbiscuit reblogged this from letsbeparabatai
 20. de-emma reblogged this from letsbeparabatai
 21. letsbeparabatai reblogged this from kisu-no-hi
 22. totally-time-travel reblogged this from kisu-no-hi
 23. zerkiiv reblogged this from kenyasakura2003
 24. lanadegay reblogged this from kenyasakura2003
 25. summer-goes reblogged this from kisu-no-hi
 26. jadeee-n reblogged this from voodoolingblog
 27. kenyasakura2003 reblogged this from mad-coffeeholic